EU RAM-Trakia

Проект “ Изграждане на местен капацитет за обществен диалог в сферата на околната среда в общините Павел баня и Брезово”
Проектът се финансира по програма ФАР “Развитие на гражданското общество 2005” на Европейския съюз.

След 20 секунди ще бъдете пренасочени към страницата на Форума на РАО"Тракия"...
Ако това не стане, моля кликнете тук.